top right background
  • Thiết kế poster nước hoa 02

Thiết kế poster nước hoa 02


Thương hiệu: GREENART
SKU: TKNH02


  • Poster liên hoàn
Giấy Tráng phủ UV, OPP

Thiết kế Poster - Thiết kế Profile - Thiết kế Prochure - Thiết kế Tài liệu bán hàng

Poster nước hoa 02

In offset 4 màu 1 mặt

Tráng phủ UV bóng mờ

Cắt thành phẩm