top right background

Sản xuất phân phối VPP

Sản xuất phân phối VPP

SẢN XUẤT PHÂN PHỐI GIẤY KIỂM TRA, GIẤY VẼ, SỔ VẼ

1. GIẤY KIỂM TRA CẤP 2 3, ĐÓNG HỘP VÀ ĐÓNG TÚI

GIAY-KIEM-TRA-CAP-2

GIAY-KIEM-TRA-CAP-2-CAP-3

2. GIẤY VẼ, SỔ VẼ A4, A5,A6 ĐÓNG TÚI VÀ LÒ XO

GIAY-VE-MAU-NUOC