top right background

Giới thiệu công ty Green Art

Giới thiệu công ty Green Art

Công ty Green Art

sản xuất kinh doanh 3 nhóm chính.

1. Green Art sản xuất phân phối sỉ lẽ VPP: Giấy kiểm tra cao cấp, giấy vẽ sổ vẽ chất lượng cao.


sản xuất giấy kiểm tra, sản xuất giấy vẽ cao cấp


2. Green Art thiết kế chuyên dụng: thiết kế sp VPP quảng cáo, bao bì cao cấp

Green Art thiết kế nhãn VPP

Green Art thiết kế bao bì

thiết kế hộp cứng cao cấp


3. Công ty Green Art sản xuất hộp giấy ấn phẩm chất lượng cao.

In hộp giấy

in-tui-giay

in hộp giấy

in hộp giấy

sản xuất hộp bồi

sản xuất hộp carton cao cấp