top right background

Dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ

Công ty Green Art nắm ý tưởng khách hàng tiến hành sau đó tiến hành xử lý tất cả các bước quan trọng sau

1. Thiết kế trực tiếp các bao bì ấn phẩm đáp ứng tiêu chuẩn in, bế dán, ép nhũ

thiết kế poster

2. Tiến hành lập hồ sơ sản xuất duyệt màu in sản xuất ra thành phẩm kiểm tra thành phẩm

in catalogue

in hộp giấy cao cấp

sản xuất hộp carton cao cấp

3. Đóng thùng sản phẩm giao hàng đến kho bốc dỡ hàng