top right background

Năng lực Green Art

Năng lực Green Art

Công ty Green Art trực tiếp thiết kế bao bì hộp nhãn cao cấp - tư vấn vật liệu phù hợp - sản xuất với tiêu chuẩn cao từ khâu mua vật tư, in ấn, gia công bề mặt phủ UV, ép nhũ bế dán đến kiểm tra thành phẩm đảm bảo tất cả các sản phẩm bao bì hộp xuất kho đáp ứng sự hài lòng khách hàng

sản xuất hộp cứng cao cấp

sản xuất hộp quà cao cấp

sản xuất hộp quà carton cứng cao cấp