top right background
  • Thiết kế tập san tết 02
  • Thiết kế tập san tết 02

Thiết kế tập san tết 02


Thương hiệu: GREEN ART
SKU: TKVPP19


  • Tập san trường
Đóng cuốn in nhanh, màu chuẩn

Thiết kế Tập San tết 70 trang

Bìa Couche 300gsm cán OPP mờ

Ruột Couche 120gsm

TP, gáy dán keo, cắt, đóng thùng