top right background
  • Thiết kế tập san tết 01
  • Thiết kế tập san tết 01

Thiết kế tập san tết 01


Thương hiệu: GREEN ART
SKU: TKTS19


  • Tập san trường chuyên Anh
Đặt in theo yêu cầu Thiết kế sinh động,

Thiết kế -in ấn tập san tết

Thiết kế Tập San tết 70 trang

Bìa Couche 300gsm cán OPP mờ

Ruột Couche 120gsm

TP, gáy dán keo, cắt, đóng thùng