top right background
  • Thiết kế sổ tay cao cấp

Thiết kế sổ tay cao cấp


Thương hiệu: Green Art
SKU: TKSTCC01


  • Thiết kế sổ tay cao cấp
Giấy chất lượng May chỉ, dán keo gáy
In ấn sổ tay cao cấp,Thiết kế sổ tay, in ấn sổ tay, tập vở học sinh

Thiết kế hình ảnh bìa, thiết kế dòng kẻ ruột

thiết kế sổ tay, tập vở học sinh


Giấy ruột: Ford 100gsm

Giấy bìa: Couche, giấy mỹ thuật bồi Carton bồi 800- 1200gsm

In 1-5 màu

Thành phẩm: may chĩ, dán keo gáy