top right background
  • Thiết kế hộp khăn

Thiết kế hộp khăn


Thương hiệu: GREENART
SKU: TKBB05


  • Thiết kế hộp giấy
Giấy Dán suppor

Hộp khăn gạt

In 4 màu

Suppor 0.2 mm

Opp mờ

Bế dán thành phẩm