top right background
  • Thiết kế hộp giấy

Thiết kế hộp giấy


Thương hiệu: GREENART
SKU: TKBB02


  • Hộp giấy bồi cao cấp
Kiểu nắp đôi Hộp hiệu ứng UV

Hộp giấy bồi carton

Giấy couche bồi caton 1200

In 4 màu

Ép nhũ

Hiệu ứng UV cát

Bồi bế thành phẩm