top right background
  • Thiết kế hộp giấy cứng 05

Thiết kế hộp giấy cứng 05


Thương hiệu: GREENART
SKU: TKBB04


  • Hộp giấy bồi cao cấp
Giấy Hộp hiệu ứng UV

Hộp giấy cứng bồi hiệu ứng UV

In offset 4 màu

Hiệu ứng UV bóng mờ, cát

Ép nhũ