top right background
  • Thiết kế hộp giấy 31

Thiết kế hộp giấy 31


Thương hiệu: GREENART
SKU: BX31


  • Hộp giấy cao cấp
Giấy Kiểu hộp mới

Giấy Couche 150 ghép metalized bồi carton 1200

Hiệu ứng Uv cát sần/ bóng

Ép kim bế nổi

Bồi bế thành phẩm