top right background
  • Thiết kế hộp giấy

Thiết kế hộp giấy


Thương hiệu: GREENART
SKU: TKKP34


  • Hộp giấy cao cấp
Giấy Kiểu hộp mới

In giấy trắng độ cứng 300-350gsm

Bề mặt tráng phủ UV, water base

Bế dán thành phẩm