top right background
  • Thiết kế hộp giấy 04

Thiết kế hộp giấy 04


Thương hiệu: GREENART
SKU: TKBB04


  • Hộp giấy bồi cao cấp
Hộp bồi Metalize hiệu ứng

Hộp bồi cao cấp

Giấy Metalized bồi carton 1200

In offset 4 màu

Hiệu ứng UV

Bế dán thành phẩm