top right background
  • Thiết kế hộp giấy 01

Thiết kế hộp giấy 01


Thương hiệu: GREENART
SKU: TKBB01


  • Hộp giấy bồi cao cấp
Kiểu nắp đôi Hộp hiệu ứng UV

Thiết kế hộp quà tặng tết

Giấy Couche chép Metalize

Nền hiệu ứng UV bóng và cát

Hoa văn ép nhũ, bế nổi

In 4 màu

Nắp gâp có nam châm 2 đầu