top right background
  • In túi giấy 05

In túi giấy 05


Thương hiệu: GREENART
SKU: PR05


  • Túi giấy hiệu ứng
Giấy Bền đẹp

Giấy Ivory 300 gsm

In offset 4 màu

Hiệu ứng uv bóng mờ

Dụt mắt ngổng xỏ dây

Bế dán thành phẩm