top right background
  • In tờ rơi

In tờ rơi


Thương hiệu: GREEN ART
SKU: IQC02


  • In nhanh tờ rơi
Giấy trắng Bề mặt láng mịn

In nhanh tờ rơi - In nhanh tờ gấp

Giấy Couche 120 -300gsm

In 1-5 màu

Bề mặt: Tráng phủ BOPP bóng mờ bảo vệ sản phẩm, tăng thẩm mỹ

Thành phẩm: cấn, cắt