top right background
  • In thẻ treo
  • In thẻ treo

In thẻ treo


Thương hiệu: GREENART
SKU: IBB01


  • In thẻ treo
Nhỏ gọn Có lỗ treo

Giấy Couche 300gsm

In 4 màu

Cáng màng OPP mờ

Đụt lỗ treo,

Bế thành phẩm