top right background
  • In hộp thực phẩm

In hộp thực phẩm


Thương hiệu: GREEN ART
SKU: INH01


  • In hộp cao cấp
Giấy Ivory Màu sắc, hiệu ứng đẹp

In hộp thực phẩm - In hộp mỹ phẩm - In hộp hóa mỹ phẩm

Giấy Ivory 300 - 350gsm

In offset 2-5 màu

Tráng phủ UV, OPP bóng mờ

Ép kim nổi chìm, hiệu ứng cát

Bế dán thành phẩm