top right background
  • In hộp quà 06

In hộp quà 06


Thương hiệu: GREENART
SKU: BX06


  • Hộp giấy cao cấp
Giấy Bền đẹp

Hiệu ứng UV bóng

Cán OPP mờ

Giấy Couche 150 gsm bồi carton 1200

In 2 màu