top right background
  • In catalogue may chỉ dán gáy

In catalogue may chỉ dán gáy


Thương hiệu: Green Art
SKU: IQCC03


  • In catalogue may chỉ dán gáy
Catalogue dày đều đẹp Các trang dính chắc

In catalogue có số trang lớn > 100trang

May chỉ dán keo giúp các trang chắc không bị rớt và rách khi lật

Bìa tráng phủ và dùng giấy dày hơn ruột