top right background
  • In catalogue bấm kim

In catalogue bấm kim


Thương hiệu: Green Art
SKU: IQCCBK01


  • In catalogue bấm kim
Giấy trắng mịn Kiểu catalogue dài

In ấn màu sắc rõ đẹp

Giấy bìa Couche 300gsm, cán màng mờ

Ruột couche 250gsm

Thành phẩm đóng kim cho số catalogue có số trang nhỏ <50tr