top right background
  • Hộp cứng quà tặng

Hộp cứng quà tặng


Thương hiệu: Green Art
SKU: INK05


  • Hộp cứng quà tặng
Áo hợp ép nhũ Giấy cứng mịn
Hộp cứng quà tặng

Hộp carton định lượng 1.200gsm -1.600gsm

Bế nổi ép nhũ hình ảnh